Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
10th January 2023 9:20 am
Platba za ubytovanie január - máj 2023
 
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
2nd December 2022 7:30 am
Platba za elektrické spotrebiče 10/22 - 12/22
 
UZ Veľký Diel - dodatočné ubytovanie
28th September 2022 9:49 am
pre študentov fakulty FRI, FEIT a SjF
 
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. ročníka
26th August 2022 11:35 am
na AR 2022/23 z fakúlt SjF, FRI a FEIT
 
UZ VD:Informácie o ubytovaní pre 1.roč.Bc.
16th May 2022 8:11 am
na akad. rok 2022/23 pre fakulty FRI,SjF,FEIT
 
UZ VD: PRIDELENÉ UBYTOVANIE na ak.rok 2022/23
18th April 2022 9:56 pm
Pridelené ubytovanie na ak.rok 2022/23 pre 2. -5. ročník + doktorandi
 
UZ Hliny V: Poradovník pridelenia ubytovania v UZH
13th April 2022 10:15 am
Poradovník pridelenia ubytovania v UZH na ak. rok 2022/2023
 
  Older >

 

Welcome

Your IP address is 18.232.31.206. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is Drachir28. Current temperature on Veľký Diel is 1.31 °C
humidity is 88.87 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [118]
176 votes

[More polls]

Newest notices

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
  Platba za ubytovanie január - máj 2023. Na pokyn Odboru ekonomického UNIZA, platby  za...
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
OZNAM Vážení študenti a doktorandi, žiadame Vás, aby ste do 16.12.2022 uhradili poplatky za používanie...
UZ Veľký Diel - dodatočné ubytovanie
UZ Veľký Diel oznamuje študentom, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie po termíne ( dodatočne )  a...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action