Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. ročníka
26th August 2022 11:35 am
na AR 2022/23 z fakúlt SjF, FRI a FEIT
 
UZ VD:Informácie o ubytovaní pre 1.roč.Bc.
16th May 2022 8:11 am
na akad. rok 2022/23 pre fakulty FRI,SjF,FEIT
 
UZ VD: PRIDELENÉ UBYTOVANIE na ak.rok 2022/23
18th April 2022 9:56 pm
Pridelené ubytovanie na ak.rok 2022/23 pre 2. -5. ročník + doktorandi
 
UZ Hliny V: Poradovník pridelenia ubytovania v UZH
13th April 2022 10:15 am
Poradovník pridelenia ubytovania v UZH na ak. rok 2022/2023
 
Rušenie nočného kľudu v areáli UZH
21st March 2022 10:18 am
 
 
  Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.235.173.74. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is PacKaddin. Current temperature on Veľký Diel is 7.00 °C
humidity is 96.17 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [112]
170 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie o ubyt. na ak. r. 2022/23
 Oznam pre ubytovanie a platenie na ak. rok 22_23.pdf (424.61 KB) Zmluva UZH o ubyt. štud. 2022_23.pdf (473.48...
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. ročníka
V akademickom roku 2022/23 doktorandi 1.roč. z fakúlt SjF, FRI a FEIT, s trvalým bydliskom mimo okresu Žilina,...
UZ VD : Informácie o ubytovaní na akad.rok 2022/23
 Pokyny k ubytovaniu na akad.rok 2022 -23.pdf (282.07 KB) Zmluva o ubytovaní pre študentov Bc....

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action