Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

Zlepšime SPPoločne Slovensko
8th April 2014 4:33 pm
8.4.2014
 
University Dance Center
8th April 2014 4:28 pm
8.4.2014
 
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
1st April 2014 10:52 am
Týždeň slovenských knižníc 2014
 
Hokejový zápas !!!
1st April 2014 2:45 am
UZ Hliny vs. UZ Veľký Diel
 
Nauč ma rozumieť vede
26th March 2014 5:39 pm
Súťaž ASFEU
 
Stáže v medzinárodnom sekretariáte NATO v Bruseli
26th March 2014 5:32 pm
Na rok 2015
 
UZ VD: Žiadosti na ubytovanie na šk.r. 2014/15
6th March 2014 6:50 am
Podávanie žiadosti na ubytovanie do poradovníka
 
CeBIT 2014
2nd March 2014 10:52 pm
Exkurzia 11. Marca
 
VW SK Trainee program 2014/2015
2nd March 2014 3:01 pm
Prihláste sa do: 31.3.2014
 
Wifi pripojenie, blok E, 4. poschodie
28th February 2014 12:15 am
Začala testovacia prevádzka pripojenia do pripravovanej Wifi siete.
 
< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.80.4.76. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is samko.falko. Current temperature on Veľký Diel is 22.12 °C
humidity is 48.24 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [25]
18:00 - 20:00 [23]
19:00 - 21:00 [85]
133 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie pre 1. ročníka Bc. štúdia
. Informácie pre 1. roč. Bc. štúd. na ak. r. 19-20.pdf (218.60 KB)...
UZ Hliny V:Informácie pre štud. 2.-5. roč. a dokt.
. Ubytovanie študentov na ak.r. 19_20.pdf (409.89 KB)...
UZ VD: Informácia pre študentov 2. - 5. ročníka
 Ubytovanie na šk. rok 2019-20 september.pdf (622.53 KB)...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action