Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ Hliny V: Informácie pre študentov 2.-5. ročníka
13th August 2018 12:44 pm
Ubytovanie študentov 2.-5. r. na ak.r. 2018/119
 
UZ Hliny V:Oznam pre štud.nastupujúcich do I.roč.
15th May 2018 8:11 am
Podávanie žiadostí o ubyt. do I. roč. Bc. štúdia
 
UZ VD: Poradovník na šk. rok 2018-19
10th May 2018 2:01 am
Pridelené ubyt. na š.r. 18-19 pre 2.-5. roč.
 
UZ Hliny V: Oznam 2.- 5. ročník
9th April 2018 1:49 pm
Podávanie žiadosti o ubyt. na ak. rok 2018/19

  Older >

 

Welcome

Your IP address is 54.80.102.170. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is domka. Current temperature on Veľký Diel is 18.94 °C
humidity is 81.21 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [22]
18:00 - 20:00 [21]
19:00 - 21:00 [67]
110 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Oznam pre študentov UZH
 Oznam pre študentov UZH.pdf (274.31 KB)...
UZ Hliny V: Informácie pre študentov 2.-5. ročníka
 Ubytovanie študentov na ak.r. 1819.pdf (342.56 KB)...
UZ VD: Informácia pre študentov 2 - 5 ročníka
 Ubyt. 2018-19 september.pdf (624.02 KB)...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action