Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ Hliny V: Informácie pre I. roč. Bc. štúdia
8th July 2024 9:53 am
Informácie pre I. roč. Bc štúdia na ak. r. 24/25
 
UZ Veľký Diel:Dôležitý oznam - ZMENA - PORADOVNÍK
7th May 2024 8:47 am
ZMENA - PORADOVNÍK UBYTOVANIA 2024/2025
 
UZ Veľký Diel: Poradovník ubytovania 2024-2025
29th April 2024 4:49 pm
Poradovník - pridelené a nepridelené ubyt. na šk.rok 24/25
 
UZ Veľký Diel: OZNAM o zverejnení poradovníka
19th April 2024 12:45 pm
Oznam o poradovníku ubytovania 2024/2024 a zapisovanie na izby
 
UZ Hliny V: Pridelené a nepridelené ubytovanie
18th April 2024 1:51 pm
Poradovník - pridel. a nepridel. ubyt. na ak. rok 2024/2025
 
UZ Veľký Diel: Podávanie žiadostí o ubytovanie
13th March 2024 10:41 am
Podávanie žiadostí o ubytovanie na ak. rok 2024/2025
 
UZ Veľký Diel: Platba za ubytovanie
16th January 2024 7:21 am
Platba za ubytovanie na mesiace január, február, marec, apríl ...2024
 
Rušenie nočného kľudu v areáli UZH
21st March 2022 10:18 am
 
UZ HlinyV: Parkovanie
24th September 2021 7:25 am
Oznam na parkovanie UZ Hliny V.

  Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.238.116.201. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is pecha1. Current temperature on Veľký Diel is 31.25 °C
humidity is 53.93 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [34]
18:00 - 20:00 [26]
19:00 - 21:00 [131]
191 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie pre I. roč. Bc. štúdia
 Informácie pre I. roč. Bc. na AR 2024_25.pdf (217.61 KB)...
UZ Veľký Diel: Informácie pre 1.roč. Bc. 24/25
 UBYTOVANIE_Informácie pre novoprijatých študentov 1.roč.Bc_2024-2025 SjF, FRI, FEIT +.pdf (180.70...
UZ Veľký Diel:Dôležitý oznam - ZMENA - PORADOVNÍK
Dôležitý oznam - ZMENA -poradovník ubytovania Všetci študenti, ktorí splnili podmienky na ubytovanie, podali...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action