Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Welcome

Your IP address is 3.235.173.74. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is PacKaddin. Current temperature on Veľký Diel is 7.44 °C
humidity is 95.36 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [112]
170 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie o ubyt. na ak. r. 2022/23
 Oznam pre ubytovanie a platenie na ak. rok 22_23.pdf (424.61 KB) Zmluva UZH o ubyt. štud. 2022_23.pdf (473.48...
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. ročníka
V akademickom roku 2022/23 doktorandi 1.roč. z fakúlt SjF, FRI a FEIT, s trvalým bydliskom mimo okresu Žilina,...
UZ VD : Informácie o ubytovaní na akad.rok 2022/23
 Pokyny k ubytovaniu na akad.rok 2022 -23.pdf (282.07 KB) Zmluva o ubytovaní pre študentov Bc....

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action