Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ VD:Zapisovanie štud. na izby na šk.rok 2014/15
21st May 2014 9:55 am
pre študentov, ktorí majú pridelené ubytovanie
 
UZ VD:Zoznamy ubytovaných a neubytov. pre 2.-5.roč
7th May 2014 12:07 pm
pre akademický rok 2014/2015
 
UZ HL: Podmienky zápisu na ubytovanie
5th May 2014 7:49 pm
pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie
 
UZ HL: Oznam pre neubytovaných 1 - 150
5th May 2014 7:38 pm
Pokyn pre rezerváciu ubytovania na ak. rok 2014/15
 
UZ HL: Žiadosti na ubytovanie na šk.r. 2014/15
7th March 2014 10:24 am
Podávanie žiadosti na ubytovanie do poradovníka
 
UZ VD: Žiadosti na ubytovanie na šk.r. 2014/15
6th March 2014 6:50 am
Podávanie žiadosti na ubytovanie do poradovníka
 
UZ VD: Prevádzka UZ VD počas vianočných sviatkov
18th December 2013 8:54 am
.
 
UZ VD: Oznam č.5 pre neubytovaných študentov
27th September 2013 1:59 pm
od čísla 281 - 346
 
UZ H : Oznam č.4 pre neubytovaných študentov
27th September 2013 1:25 pm
Od č. 250 do 300 : fakulty Pedas,FHV,FŠI,SF.
 
UZ H: Oznam č.3 pre neubytovaných študentov
26th September 2013 11:31 am
od č. 180 do 250 : Fakulty: Pedas,FHV,FŠI,Stavebná F.

< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 54.158.248.112. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is marvy238. Current temperature on Veľký Diel is 16.94 °C
humidity is 91.85 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [22]
18:00 - 20:00 [21]
19:00 - 21:00 [67]
110 votes

[More polls]

Newest notices

Podmienky nakladania s osobnými údajmi
 Podmienky nakladania s osobnými údajmi - Internát.pdf (91.95 KB)...
UZ Hliny V:Oznam pre štud.nastupujúcich do I.roč.
Študenti nastupujúci do prvého ročníka Bc. štúdia v ak. roku 2018/19 na fakulty PEDaS, FBI, Stav. fak. a...
UZ VD: Poradovník na šk. rok 2018-19
Zoznam študentov s prideleným ubytovaním a oznam o termínoch zápisoch na izby Zoznam ubytovaných študentov.pdf (1.16...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action