Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

Výpadok internetového pripojenia
31st January 2018 1:02 pm
 
Konkurz do Internet Klubu
18th September 2017 9:34 pm
Dna 11.10.2017 (Streda)
 
UZ Hliny V:Oznam pre štud.nastupujúcich do I.roč.
15th May 2018 8:11 am
Podávanie žiadostí o ubyt. do I. roč. Bc. štúdia
 
UZ VD: Poradovník na šk. rok 2018-19
10th May 2018 2:01 am
Pridelené ubyt. na š.r. 18-19 pre 2.-5. roč.
 
UZ Hliny V: Oznam 2.- 5. ročník
9th April 2018 1:49 pm
Podávanie žiadosti o ubyt. na ak. rok 2018/19
 
Predĺženie zmluv o ubytovaní
19th February 2018 5:51 pm
 
UZ VD: Oznámenie
25th January 2018 8:49 am
 
UZ VD: Oznam o stavebných prácach v areáli UZ
16th January 2018 6:41 am
.
 
  Older >

 

Welcome

Your IP address is 54.158.248.112. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is marvy238. Current temperature on Veľký Diel is 17.00 °C
humidity is 92.05 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [22]
18:00 - 20:00 [21]
19:00 - 21:00 [67]
110 votes

[More polls]

Newest notices

Podmienky nakladania s osobnými údajmi
 Podmienky nakladania s osobnými údajmi - Internát.pdf (91.95 KB)...
UZ Hliny V:Oznam pre štud.nastupujúcich do I.roč.
Študenti nastupujúci do prvého ročníka Bc. štúdia v ak. roku 2018/19 na fakulty PEDaS, FBI, Stav. fak. a...
UZ VD: Poradovník na šk. rok 2018-19
Zoznam študentov s prideleným ubytovaním a oznam o termínoch zápisoch na izby Zoznam ubytovaných študentov.pdf (1.16...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action