Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

UZVD sa ospravedlňuje všetkým študentom ubytovaných na blokoch DA-DB a DC-DD
12th October 2021 5:14 pm
 
Konkurz do Internet Klubu
6th October 2021 1:49 pm
 
UZ HlinyV: Parkovanie
24th September 2021 7:25 am
Oznam na parkovanie UZ Hliny V.
 
UZ Hliny V: Oznam - ubytovanie na ak. r. 2021/22
21st September 2021 12:59 pm
Ubytovanie na ak. rok 2021/22
 
UZ VD: Dôležitý oznam – ZMENA UBYTOVANIA
10th September 2021 5:24 pm
Začiatok ubytovania študentov, okrem 1. roč. Bc. sa posúva o 1 týždeň, tzn.
 
Príkaz rektora č. 7/2021
10th September 2021 11:32 am
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline
 
UZ Hliny V: Oznam - ubytovanie na ak. r. 2021/22
8th September 2021 1:16 pm
Ubytovanie a platba za ubyt. na ak. rok 2021/22
 
UZ VD : Oznam pre neubytovaných študentov
8th September 2021 10:40 am
pre ročníky 2.,3., Bc. a 1.,2.,Ing. študia
 
UZ VD:OZNAM pre štud.1.roč.Bc-DODATOČNÉ UBYTOVANIE
8th September 2021 10:30 am
.
 
< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 35.172.111.71. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is EvaCesnarikova. Current temperature on Veľký Diel is 16.87 °C
humidity is 88.09 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [106]
164 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny: Platba za ubytovanie za mesiac jún 2022
 Platba za ubytovanie za mesiac jún.docx (12.13 KB)...
UZ VD:Informácie o ubytovaní pre 1.roč.Bc.
  Novoprijatí študenti 1.roč. Bc. z fakúlt FRI, SjF, FEIT na akad. rok 2022/23, budú mať možnosť...
UZ VD: PRIDELENÉ UBYTOVANIE na ak.rok 2022/23
Z dôvodu ochrany osob.údajov je pridelené ubytovanie zverejnené podľa osobného čísla prideleného vo Vzdelávaní.Vysvetlenie:...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action