Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Notices for visitors

UZ VD:OZNAM pre štud.1.roč.Bc-DODATOČNÉ UBYTOVANIE
8th September 2021 10:30 am
.
 
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1.ročníka
30th August 2021 7:31 am
na akad. rok 2021/22 z fakúlt SjF,FRI,FEIT
 
UZ Veľký Diel: Oznam-zápis IBANu do E-vzdelávania
25th May 2021 8:53 am
Zapísanie IBANu do E-vzdelávania.
 
 
< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 18.208.132.74. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is VanaF. Current temperature on Veľký Diel is 9.19 °C
humidity is 88.43 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [112]
170 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie o ubyt. na ak. r. 2022/23
 Oznam pre ubytovanie a platenie na ak. rok 22_23.pdf (424.61 KB) Zmluva UZH o ubyt. štud. 2022_23.pdf (473.48...
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. ročníka
V akademickom roku 2022/23 doktorandi 1.roč. z fakúlt SjF, FRI a FEIT, s trvalým bydliskom mimo okresu Žilina,...
UZ VD : Informácie o ubytovaní na akad.rok 2022/23
 Pokyny k ubytovaniu na akad.rok 2022 -23.pdf (282.07 KB) Zmluva o ubytovaní pre študentov Bc....

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action