Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ VD: Oznam pre štud. zo zoznamu neubytovaných
20th September 2013 1:58 pm
od čísla 1-80
 
UZ VD: Oznam pre študentov
10th September 2013 1:44 pm
z poradovníka neubytovaných
 
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1.roč
2nd September 2013 11:23 am
,
 
UZ VD: Všeobecné informácie pre 1.roč.Bc
2nd August 2013 11:07 am
ktorí už boli na zápise a požiadali o ubytovanie
 
UZ VD:Informácie pre 1.roč. Bc na ak. rok 2013/14
24th June 2013 10:28 am
pre fakulty strojnícku,elektro, riadenia a informatiky
 
UZ VD: Oznam pre študentov
3rd June 2013 2:05 pm
opakujúcich 2.roč. inžinierskeho šúdia
 
UZ VD: Oznam pre študentov
21st May 2013 9:43 am
Využívanie tenisových dvorcov
 
UZ VD: Zoznamy ubytovaných a neubytovaných
9th May 2013 9:29 pm
pre akademický rok 2013/2014
 
UZ VD: Zmena pri podávaní žiadosti na ubytovanie!
12th March 2013 4:02 pm
Žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2013/14

< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.80.4.76. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is samko.falko. Current temperature on Veľký Diel is 19.56 °C
humidity is 49.43 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [25]
18:00 - 20:00 [23]
19:00 - 21:00 [85]
133 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie pre 1. ročníka Bc. štúdia
. Informácie pre 1. roč. Bc. štúd. na ak. r. 19-20.pdf (218.60 KB)...
UZ Hliny V:Informácie pre štud. 2.-5. roč. a dokt.
. Ubytovanie študentov na ak.r. 19_20.pdf (409.89 KB)...
UZ VD: Informácia pre študentov 2. - 5. ročníka
 Ubytovanie na šk. rok 2019-20 september.pdf (622.53 KB)...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action