Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ VD:Oznam č.2 pre neubytovaných študentov
21st September 2012 1:35 pm
od čísla 31-80
 
UZ VD:Oznam pre študen. zo zoznamu neubytovaných
21st September 2012 10:18 am
od čísla 1-30
 
UZ VD: Dodatočné ubytovanie 1.roč. Bc.
21st September 2012 7:31 am
z fakúlt FRI, SjF, EF
 
UZ VD:Nástup na ubytovanie na blok F
24th August 2012 9:50 am
.
 
UZ VD: Oznam pre študentov z bloku H
23rd August 2012 2:19 pm
ubytovaní na 2.-3. posch.
 
UZ VD: Doktorandi 1.ročníka
6th August 2012 11:08 am
z fakúlt FRI, SjF, EF
 
UZ VD:Termíny nástupov pre 2.-.5. roč.
20th July 2012 11:50 am
.na ak.r. 2012/13
 
UZ VD:Informácie pre 1.roč. Bc
25th June 2012 12:49 pm
pre fakulty Strojnícku, Elektrotechnickú a Riadenia a infor.
 
UZ VD: Prípravné práce na GO bloku F
21st May 2012 10:28 am
Generálna oprava bloku F

< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.80.4.76. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is samko.falko. Current temperature on Veľký Diel is 22.31 °C
humidity is 48.68 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [25]
18:00 - 20:00 [23]
19:00 - 21:00 [85]
133 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie pre 1. ročníka Bc. štúdia
. Informácie pre 1. roč. Bc. štúd. na ak. r. 19-20.pdf (218.60 KB)...
UZ Hliny V:Informácie pre štud. 2.-5. roč. a dokt.
. Ubytovanie študentov na ak.r. 19_20.pdf (409.89 KB)...
UZ VD: Informácia pre študentov 2. - 5. ročníka
 Ubytovanie na šk. rok 2019-20 september.pdf (622.53 KB)...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action