Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu

Dormitory Veľký Diel

Dormitory Hliny

Boarding


Dormitory notices

UZ VD: Začiatok ubytovania v bloku G
26th October 2015 2:10 pm
.
 
UZ VD: Oznam č. 2 pre št. zo zoznamu neubytovaných
23rd September 2015 2:13 pm
od čísla 142 - 185
 
UZ VD: Oznam pre št. zo zoznamu neubytovaných
22nd September 2015 2:33 pm
od čísla 1 - 141
 
UZ VD: Oznam pre 1.roč. Bc. z dodatočných zápisov
18th September 2015 2:44 pm
na šk. rok 15/16 -podľa priloženého zoznamu
 
UZ VD:Dočasné ubyt. pre študentov. z bloku G
14th September 2015 12:07 pm
počas GO bloku a odovzdania do prevádzky
 
UZ VD: Oznam pre 1. roč. Bc. na šk. rok 2015/16
14th August 2015 6:45 am
z fakúlt EF, FRI, SjF
 
UZ VD: Oznam pre doktorandov 1. roč.
4th August 2015 2:26 pm
z fakúlt EF, FRI, SjF
 
UZ - HLINY V. - OZNAM pre I. ročník Bc. štúdia
23rd July 2015 9:51 am
Oznam pre I. ročník Bc. štúdia na ak. rok 2015/16
 
UZ - HLINY V. - OZNAM pre 2. - 5. ročník
23rd July 2015 9:07 am
Ubytovanie a úhrada za ubytovanie na ak. rok 2015/16 2. - 5. ročník
 
UZ VD:Ubytovanie na internátoch VD pre š. r. 15/16
26th June 2015 12:15 pm
Informácie pre 2. - 5. ročníky na š. r. 15/16

< Newer     Older >

 

Welcome

Your IP address is 3.80.4.76. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is samko.falko. Current temperature on Veľký Diel is 19.56 °C
humidity is 49.43 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [25]
18:00 - 20:00 [23]
19:00 - 21:00 [85]
133 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny V: Informácie pre 1. ročníka Bc. štúdia
. Informácie pre 1. roč. Bc. štúd. na ak. r. 19-20.pdf (218.60 KB)...
UZ Hliny V:Informácie pre štud. 2.-5. roč. a dokt.
. Ubytovanie študentov na ak.r. 19_20.pdf (409.89 KB)...
UZ VD: Informácia pre študentov 2. - 5. ročníka
 Ubytovanie na šk. rok 2019-20 september.pdf (622.53 KB)...

Log In

We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action