Did you know that...

... only logged-in users may post in the forum?
Slovensky English Go to Log Menu
Search

 Collapse  Search on iklub.sk

Search query:
Where to search:



 

Welcome

Your IP address is 35.172.111.71. This is your first visit to the dormitory website. The last registered user is EvaCesnarikova. Current temperature on Veľký Diel is 15.81 °C
humidity is 89.06 %
online kamera

Poll

 
Which times do you prefer to have IK network admins in ŠIC on VD G-H?
17:00 - 19:00 [33]
18:00 - 20:00 [25]
19:00 - 21:00 [106]
164 votes

[More polls]

Newest notices

UZ Hliny: Platba za ubytovanie za mesiac jún 2022
 Platba za ubytovanie za mesiac jún.docx (12.13 KB)...
UZ VD:Informácie o ubytovaní pre 1.roč.Bc.
  Novoprijatí študenti 1.roč. Bc. z fakúlt FRI, SjF, FEIT na akad. rok 2022/23, budú mať možnosť...
UZ VD: PRIDELENÉ UBYTOVANIE na ak.rok 2022/23
Z dôvodu ochrany osob.údajov je pridelené ubytovanie zverejnené podľa osobného čísla prideleného vo Vzdelávaní.Vysvetlenie:...

Log In









We use RedmineUP plugins
Dormitory portal
Error
Information
 
Confirm action