Konkurz IK

Foto:
Meno a priezvisko:
Fakulta:
Ročník / Počet rokov štúdia na VŠ: /
Číslo telefónu:
E-m@il:
Instant Messenger kontakt (ICQ, Jabber, ...):
Blok / číslo izby: /
Adresa trvalého bydliska:
Vzdialenosť trvalého bydliska do ZA (km):
Ako často ostávaš cez víkend na internáte?
Koľko hodín týždenne nám obetuješ?
Preferovaná pozícia:Doterajšie skúsenosti v oblasti IT:
Referencie:
Certifikáty, štátne skúšky, oprávnenia:
Znalosti programovacích jazykov:
Znalosti cudzích jazykov:
Záujmy:
Máš vlastný nápad?